Naše novo partnerstvo Educathe+ objavljeno na platformi rezultata projekata Erasmus+


Strateško partnerstvo EDUCATHE+, čiji smo koordinatori, službeno je objavljeno 4. rujna 2015. na stranicama Erasmusa+. Odnosno, objavljeno je na Erasmus+ platformi koja služi za “diseminaciju i eksploataciju rezultata projekata”. Na platformi se mogu pronaći informacije i finalni rezultati svih projekata koje podržava Europska komisija putem Erasmus+ programa za obrazovanje, trening, mlade i sport.

Osim pretrage baze projekata iz cijele Europe (klikom na Erasmus+ Project Results platformu), na toj se platformi možete pronaći osnovne informacije o našem partnerstvu, partnerskim organizacijama i – s vremenom – rezultatima projekta.

Više o partnerstvu možete pročitati u našem Opisu projekta ili u Dossier partnerstva Educathe+.

Erasmus+      Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.