E+ Alatnica


EU flag-Erasmus+_vect_POS AMPEU-grey-web

Ova projekt je ostvaren uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova komunikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 

E+ Alatnica

Na ovom mjestu možete pronaći edukativne materijale koje partneri stvaraju tijekom Erasmus+ Strateškog partnerstva (KA2) Edukativni teatar kao mjesto podizanja inkluzije i zapošljivosti osoba s invaliditetom. Materijali uključuju E+ video materijale, E+ dokumentarni film (na kraju partnerstva), E+ priručnike s opisom metoda rada.

Svi materijali su slobodni za preuzimanje i korištenje.

Ukoliko imate poteškoća ili pitanja, molimo da nas kontaktirate na upset.theatre@gmail.com.

E+ fotografijeE+ promo_edu_videoE+ doku_filmE+ prirucniciE+ promo matE+ mediji