E+ Priručnici


EU flag-Erasmus+_vect_POSAMPEU-grey-web

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Ovdje se nalaze besplatni priručnici za edukatore i sve ostale zainteresirane za rad s osobama s invaliditetom i korištenjem dramsko-akcijskog modela, odnosno, dramskih i performativnih alata u svome radu. Priručnici su nastali tijekom partnerstva Educathe+ “Edukativni teatar kao mjesto podizanja inkluzije i zapošljivosti osoba s invaliditetom” (broj ugovora: 2015-1-HR01-KA204-013053) u kojem je osam partnera iz sedam država Europe istražilo mogućnosti za podizanje inkluzije i zapošljivosti osoba s invaliditetom i dijelilo prakse od studenog 2015. do listopada 2017. godine.

Svaki priručnik opisuje dramsko-akcijski model i primjere vježbi koje možete koristiti u svojem edukativnom, umjetničkom, istraživačkom ili civilno-aktivističkom radu.

Svi materijali su na engleskom jeziku i besplatni za korištenje.

Ukoliko ćete imati komentara ili pitanja, molimo da nam se obratite na educathe.plus@gmail.com.


E+ PRIRUČNICI


EDUCATHE+ FINALNI PRIRUČNIK C1-C8


Educathe+FINAL MANUAL Front page


EDUCATHE+ PRIRUČNICI PO RADIONICAMA


Educathe+C1 Manual Front page

Educathe+C2 Manual Front page

Educathe+C3 Manual Front page

Educathe+C4 Manual Front page

Educathe+C5 Manual Front page

Educathe+C6 Manual Front page

Educathe+C7 Manual Front page


Educathe+C8 Manual Front page_Page_01