Cresujem ja, cresuješ ti – osnaživanje djece iz sustava socijalne skrbi (2013)


PROJEKT: “CRESUJEM JA, CRESUJEŠ TI…” – OSNAŽIVANJE DJECE IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

TRAJANJE: 2013. godine
BROJ SUDIONIKA: 25 djece (ukupno 34 s autorima i voditeljima)
AUTORI I PROVODITELJI PROJEKTA:
Ana Blažević, Annabel Domović, Tea Juretić, Sandra Maglov, Jasna Maričić, Laura Marković i Tomislav Miljak
PRIDRUŽENI VODITELJ:
Ivan Svaguša
POSEBNA ZAHVALA
Franjo Toić iz udruge Cres insula activa

 

Financiran od programa Mladi na djelu, projekt “Cresujem ja, cresuješ ti – osnaživanje djece iz sustava socijalne skrbi” provodio se u Domu za odgoj djece Cres, vikendima, u razdoblju od 25.1.- 7.4. 2013.

Glavna svrha i cilj projekta bilo je osnaživanje i uključivanje djece dobi 9-14 godina kroz implementaciju seta odgojno-obrazovnih i kreativnih aktivnosti radioničkog tipa. Također cilj je bio i doprinos prevenciji socijalnog isključivanja, stigmatizacije i devijantnog ponašanja djece u Domu, jednako kao i promocija pozitivnog kontakta te socijalizacije među samom djecom.

Za ovaj projekt nas je motivirala činjenica da djeca ove institucije imaju daleko manje prilika za uključivanje u obrazovne, društvene i kulturne sadržaje zbog ograničenosti kapaciteta institucije (pogotovo u zimskom razdoblju) i relativne izoliranosti samog otoka Cresa.

Aktivnosti projekta su uključivale:

– psihosocijalne radionice koje se bave temama relevantnim za ciljanu populaciju djece i mladih s problemima u ponašanju: formiranje identiteta i slike o sebi, interpersonalni odnosi, nošenje s emocijama, prava i dužnosti, predrasude i sl.

– kreativne aktivnosti: likovna umjetnost, glazba, film i video, drama, stripovi, čitanje i kreativno pisanje

– sport i aktivnosti slobodnog vremena

– individualno savjetovanje za djecu i mlade

Projektne aktivnosti smo ostvarili kroz psihosocijalne i kreativne radionice, sport i individualno savjetovanje.

Radionice i aktivnosti slobodnog vremena provodile su se u okviru dnevnog rasporeda u Domu.

Aktivnosti tijekom jednog vikenda sastojale su se od 4 cjeline:

1) Psihosocijalne radionice (tematski moduli)

2) Kreativni modul (izrada plakata u Photoshopu, izrada kratkog filma)

3) Izborne radionice (kreativne radionice povezane s tematskim modulima)

Skupina mladih ljudi iz Udruge “UPSET” koja je provodila projekt sastoji se od dva diplomirana psihologa, tri studentice socijalne pedagogije, jedna studentica komparativne književnosti, španjolskog te jedna studentica produkt dizajna. Grupa je sastavila program aktivnosti projekta u skladu s potrebama ciljne skupine.

Njihova osobna motivacija za suradnju na ovom projektu proizašla je iz želje za novim iskustvima u radu s djecom u odgojnim institucijama. Također, motivirala ih je i želja da djeca kroz projektne aktivnosti otkriju vlastite kompetencije i talente i tako se osnaže – što može utjecati na njihov daljnji interes i svakodnevno uključivanje u pozitivne aktivnosti, što, prema istraživanjima koncepta pozitivnog razvoja u prevencijskoj znanosti, kreira pozitivan razvojni put i prevenira pojavljivanje problema.

Djeca i mladi, korisnici usluga Doma za odgoj djece Cres, spadaju u socijalno osjetljivu skupinu u riziku od socijalnog isključivanja iz više razloga. Najčešće je riječ o djeci koja dolaze iz siromašnih, disfunkcionalnih, opterećenih obitelji, često jednoroditeljskih, koje karakterizira nezaposlenost, psihopatologija, preopterećenost roditelja egzistencijalnim brigama i odgojni nemar. Djeca su generalno smještena zbog problema koje iskazuju u ponašanju, čiji se uzroci uglavnom nalaze u nepovoljnim obiteljskim prilikama i svemu što iz toga proizlazi, ali su ta djeca i intelektualno sposobna, živa i znatiželjna dovoljno da bi mogla pratiti i razumjeti ponuđeni program.

Mi smatramo da svako dijete ima potencijal za uspjeh i zdrav razvoj te da ga je važno otkriti i podržati – i to je pokazano ovim projektom. Također, ovaj je projekt služio kao nadopuna formalnom obrazovanju te su djeca kroz sudjelovanje u njemu mogla učiti i uz to se i zabaviti.

Cresujem ja, cresuješ ti from TV Student FPZG on Vimeo.

Rezultati projekta su prezentirani javnosti 25. travnja 2013. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.

Zbog osjetljivosti skupine, izuzetna važnost je stavljena na zaštitu privatnosti djece i mladih koji su sudjelovali u projektu. Svakako, projekt je uspješno proveden, što je potvrđeno rješenjem Agencije za mobilnost i programe EU koja je nadzirala implementaciju projekta.

Izrazi koji se koriste na ovim stranicama, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.