USK: Setovi za preživljavanje osoba s invaliditetom u urbanim sredinama (2021-2023)


Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

OSOBNA KARTA PROJEKTA

Program Erasmus+ Ključna Aktivnost 2 (KA2) Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih
Nacionalna Agencija UK01 British Council, in partnership with Ecorys UK – British Council 

https://www.erasmusplus.org.uk/ 

Broj ugovora 2020-1-UK01-KA227-ADU-094683
Naslov i službena EU webstranica Urban Survival Kits (hr. Setovi za preživljavanje osoba s invaliditetom u urbanim sredinama)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-UK01-KA227-ADU-094683

Kratki naziv USK
Provedba  *1. ožujka 2021 – 28. veljače 2023 (24 mjeseci)

* Početak projekta je odgođen do 30. Lipnja 2021 zbog COVID-19

Ukupni budžet 250.145,00 EUR
Koordinator  Arts & Disability Forum – University of Atypical (UoA) // Belfast, Sjeverna Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo // https://universityofatypical.org/ 
Partneri

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt Urban Survival Kits projekt je transnacionalne inicijative za učenje koja istražuje kako odrasli s invaliditetom (AWD), uključujući atipične i neuroraznoličite, mogu podržati njihove lokalne, nacionalne i međunarodne potrebe putovanja. USK se nadovezuje na Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010-2020 i uklanja prepreke u fizičkoj infrastrukturi; dostupnost informacija, te stvara učinkovite komunikacijske alate.

Bez neposredne intervencije; osobe s invaliditetom i dalje će biti najdublje pogođene i izolirane osobe u našem društvu. Dugoročne implikacije pandemije i dodatni izazovi s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu znače da će bez mogućnosti ponovnog povezivanja i povezivanja ostati u velikoj mjeri isključeni. Partnerstvo je osmišljeno tako da maksimizira utjecaj “Urbanih kompleta za preživljavanje” (USK): inovativan program s osobljem i odraslima s invaliditetom koje podržavaju (AWD).

USK je program usmjeren pojedinačno na različite umjetničke medije / tehnike i integriran putem digitalnih medija.

USK uvodi inovativne načine razmišljanja i rada te razvija niz vještina temeljenih na ključnim kompetencijama cjeloživotnog učenja.

Kroz intenzivnu praktičnu obuku, 12 zaposlenika izravno će iskusiti svaki element i ishode programa. Njihovo iskustvo, reflektirajuće učenje i stručnost bit će izravno

informirati i usavršiti radionice održane u AWD-u u svakoj partnerskoj organizaciji.

Niz mrežnih radionica bit će izveden na 24 AWD, uz podršku osoblja, stvarajući posebno prilagođeno, inkluzivno i obuzimajuće iskustvo učenja. Ova integrirana struktura pruža siguran način eksperimentiranja, eksternaliziranja, preoblikovanja i konačno dijeljenja njihovih stvarnih priča i iskustava. Povećavanje relevantnosti, razine angažiranosti i dugotrajnosti pojam utjecaja i mogućnosti koje će stvoriti.

 

Aktivnosti uključuju:

 • 1 STT (5) dana (15) Osoblje
 • 1 radionica kombinirane mobilnosti (5) AWD (30) pomoćno osoblje (15)
 • 1 Radionice mješovite mobilnosti (5) AWD (30) pomoćno osoblje (15)
 • 5 multiplikacijskih događaja na temelju partnera.
 • 1 Međunarodni multiplikator
 • 1 Nagradni multiplikator (+ internetska internetska virtualna izložba)
 • 20 Partnerski internetski sastanci
 • 4 transnacionalna sastanka

Partnerske organizacije iz Sjeverne Irske, Hrvatske, Turske i Poljske pružaju holistički integrirani pristup obrazovnim ciljevima USK-a – kolektivno stvarajući prilagodljivu

nacrt kompleta za preživljavanje koji se može prilagoditi bilo kojem mjestu, vremenu ili situaciji.

Tijekom 24 mjeseca partneri će prevoditi, prilagođavati i savjetovati se izravno u kontaktu s umjetnikom. Uspostavljanje procesa suradnje u tijeku evaluacije, optimizacija pristupačnosti

sve metode poučavanja i učenja, materijale i priručnike za nastavu za svaku partnersku organizaciju.

Sudionici će:

– eksperimentirati s novim umjetničkim i digitalnim medijima za samoizražavanje, istraživanje i navigaciju svijetom oko sebe

– izgraditi izravno prenosive životne vještine potrebne za orijentaciju i pregovaranje o neovisnim avanturama pred nama

– razviti svoje kreativne, digitalne kompetencije i stvoriti bilo koji pribor za preživljavanje koji će im ikad trebati

– vježbajte praktični trening, digitalno snimanje sadržaja s njihove web stranice Digital Trail koji radi kao dio rotirajuće filmske ekipe

– pripremiti izložbu, prikazujući njihove komplete za preživljavanje, digitalne staze, umjetnička djela i UV izume. Jedinstvena prilika za ponovno povezivanje i interakciju kao dio veće grupe

– stvoriti univerzalnu / tradicionalnu igru ​​za interakciju uživo, pružajući priliku za razmjenu interakcija i umrežavanje međunarodne platforme

Međunarodna izložba odabranih djela na Atipičnoj javnoj galeriji Sveučilišta stvorit će način za angažiranje vršnjaka, kreatora politike, vladinih agencija i stvaranje

nova međunarodna publika i prisutnost na mreži – transformiranje individualnih i kolektivnih narativa; uspostavljajući ih kao preživjele, vođe i vršnjačke zagovornike budućnosti.

Web stranica Digitalna staza i aplikacija također će biti pokrenuti, stvarajući održivu mrežu koja povezuje svaku od Digitalnih staza uživo koje se mogu pratiti i kojima se može pridonijeti. Rast

interaktivnih digitalnih staza uživo pružit će održivi mehanizam za povezivanje, komunikaciju i ponovno uključivanje putem pristupačne mreže; obogaćivanje socijalne interakcije, vođenje AWD-a širom Europe.

 

Nagrade USK i odabrani radovi obilazit će trodimenzionalni printer i reproducirati ih i predstavljati sudionicima u svakoj partnerskoj zemlji.

Stvaranjem i dijeljenjem vlastitog USK-a, učenici i nastavnici će:

– prilagoditi postupak za njihovo ponovno angažiranje i aktivno sudjelovanje u širem društvu

– stvoriti nove strategije kako bi ih pripremio za ponovno povezivanje i bavljenje svakodnevnim životom i putovanjima bilo koje udaljenosti ili vrste

– stvoriti vlastiti osobni dijalog i sredstva za komunikaciju izvan okvira tradicionalnog jezika

– Kolektivno stvaranje univerzalnih alata za jezik, dijalog, podučavanje i učenje koji pružaju ponovni okvir za inkluzivnost u obrazovanju odraslih i zastrašujuće.

MAPA PARTNERSTVA

 


MAPA PARTNERSKIH ORGANIZACIJA (kliknite na sliku za interaktivnu mapu)


KRONOLOGIJA I ARHIVA PROJEKTA

Niže se nalazi kronološki pregled projekta s poveznicama na sve planirane rezultate (foto, video, intelektualni rezultati, dokumenti i slično).

 

 • 12. lipnja 2021. Dani otvorenih vrata udruga 2021: Prezentacija naših inkluzivnih Erasmus+ projekata CRAFT:IN i Urban Survival Kits (više o aktivnosti pročitajte ovdje)
 • 07. srpnja 2021. Transnacionalni projekti sastanak (TPM1) održan online (domaćin UoA)
 • 24.-26. siječanj 2022. Aktivnost učenja, podučavanja i osposobljavanja (LTTC1) održana online (domaćin UoA) // zbog COVID-19
 • 26. veljače 2022. Transnacionalni projektni sastanak (TPM2) održan u Zagrebu (domaćin UPSET)
 • 27. lipanj – 1. srpanj 2022. Aktivnost učenja, podučavanja i soposobljavanja (LTTC2) Blended – održana online (domaćin UoA) // zbog COVID-19
 • 1. listopad 2022 Transnacionalni projektni sastanak (TPM3) održan u Varšavi (domaćin Cotopaxi)
 • 13. listopad 2022 Erasmus+ Days prezentacija partnerstva (domaćin UPSET)

PROMOTIVNI MATERIJALI