Istraživanje: Suradnja centara za kulturu i pružatelja usluga osobama s invaliditetom (2021)


Home Just4All - Promoting Justice for People with Disabilities in the EU

Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom (UPSET) je, u suradnji s Europskom mrežom centara za kulturu (ENCC) i Europskom udrugom pružatelja usluga za osobe s invaliditetom (EASPD) provela ad-hoc istraživanje s ciljem mapiranja trenutne situacije i potencijala za suradnju centara za kulturu i organizacije koje pružaju usluge osobama s invaliditetom.

Točnije, istraživanje cilja utvrditi da li te organizacije (centri za kulturu) ispunjavaju obveze navedene u 30. članku Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom iz 2006. godine. Članak 30. ove konvencije posebno ih obvezuje da poduzmu:

  • sve potrebne mjere kako bi se osobama s invaliditetom zajamčilo pravo na sudjelovanje u kulturnom životu na ravnopravnoj osnovi s drugima,
  • odgovarajuće mjere kako bi se osobama s invaliditetom omogućilo da razviju i iskoriste svoj kreativni, umjetnički i intelektualni potencijal, ne samo za vlastitu dobrobit, već i za bogaćenje društva.

Istraživanje je provedeno tijekom prosinca 2021. godine, a niže prenosimo detalje iz istraživanja, istraživačko izvješće, te rezultate.


Kliknite ovdje za -> SLUŽBENI POZIV NA SUDJELOVANJE (ENCC) 

Kliknite ovdje za -> UPITNIK

Kliknite ovdje za -> REZULTATE ISTRAŽIVANJA