CRAFT:IN Stvaranje inkluzije: vještine i prakse u neformalnom obrazovanju za povećanje socijalne uključenosti (2021-2022)


Ovaj projekt financiran je uz podršku Europske Komisije.
Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

IZBOR JEZIKA: 🇭🇷 🇵🇹 🇩🇪 🇬🇧 🇸🇮


PRATITE UPSET NA   /// Slikovni rezultat za facebook small no background @upset.theatre   ///   Slikovni rezultat za instagram small no background @upset.theatre   ///   Slikovni rezultat za twitter small no background @TheatreUpset ///  Image result for youtube logoUpset theatre
Izrazi koji se koriste na ovim stranicama, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

OSOBNA KARTA PROJEKTA

Program Erasmus + ključna aktivnost 2 (KA2) Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih
Nacionalna Agencija Agencija za mobilnost i programe EU – HR01 // Zagreb, Hrvatska // https://www.mobilnost.hr/en/ 
Številka pogodbe: 2020-1-HR01-KA227-ADU-094674
Uradna spletna stran projekta (Evropska komisija): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HR01-KA227-ADU-094674
Naslov  CRAFT:IN Stvaranje inkluzije: vještine i prakse u neformalnom obrazovanju za povećanje socijalne uključenosti

(EN: Crafting the Inclusion: Crafts and Practices in non-formal education for increasing social inclusion)

Skraćeni naziv CRAFT:IN
Provedba  1.3.2021. – 31.8.2022. (18 mjeseci)
Ukupni budžet 84,654.00 EUR
Koordinator  Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom – UPSET // Zagreb, Hrvatska http://upset.hr 
Partneri

KRATKI OPIS PROJEKTA

Stvaranje inkluzije: Zanati i prakse u neformalnom obrazovanju za povećanje socijalne uključenosti (CRAFT: IN) je partnerstvo posvećeno razmjeni različitih rukotvorina i drugih kreativnih praksi za razvoj ljudskih resursa u partnerskim organizacijama, razvoj ključnih kompetencija naših zaposlenika. , uspostavljanje novih aktivnosti neformalnog obrazovanja i poduzetničkih inicijativa te promicanje socijalne uključenosti marginaliziranih skupina.

CRAFT: IN se sastoji od pet partnerskih organizacija iz Hrvatske, Njemačke, Velike Britanije, Portugala i Slovenije, koje posjeduju prenosiva craft znanja koja njihovi edukatori/mentori koriste u neformalnom obrazovnom radu s odraslima iz različitih marginaliziranih skupina (izbjeglice, Romi, osobe s invaliditetom, migranti) …).

U radu s marginaliziranim skupinama, partnerske organizacije primijetile su da kreativne zanatske prakse mogu igrati ulogu u povećanju društvene uključenosti, razvoju kulturne svijesti i međusobnom razumijevanju između dominantne lokalne kulture i marginaliziranih.

Konkretno, umješnost, zanatstvo, razmjena alata i metoda te vlasništvo nad proizvodima i gotovim proizvodima (onima koje su ljudi izradili sami, vlastitim znanjem i vještinama) pomažu motivirati, komunicirati i razumjeti jedni druge.

Budući da se uglavnom radi o rukotvorinama, te se vještine i tehnike prenose vizualno i neverbalno (kroz praksu), pa su takvi rukotvorini doista idealni za terenski i međukulturalni rad čak i sa zajednicama koje ne govore “naš” jezik. Osim toga, rukotvorine okupljaju ljude iz različitih sredina (uključujući marginalizirane skupine) i potiču interes za „staro” (lokalno) i „novo” tradicionalno nasljeđe, kulturu, vještine i dizajn (npr. rukotvorine koje su izradile izbjeglice). Stoga rukotvorine pomažu u očuvanju lokalne kulture, ali također odražavaju kulturnu raznolikost europskih naroda i mogu biti platforme za međukulturnu razmjenu.

U radu s marginaliziranim skupinama partneri su također uvidjeli da su pozitivni učinci ručnog stvaranja ograničeni i prilično krhki. Da bi se prevladao ovaj problem, aktivnosti moraju biti kontinuirane i jasno strukturirane. Kao što su 2018. otkrili istraživači sa Sveučilišta Erasmus Rotterdam, ti se programi jednostavno ne pojavljuju spontano. Drugim riječima, za razvoj inkluzivnog rukotvorstva mora postojati akter koji omogućuje i inspirira rukotvorničke programe u marginaliziranim skupinama, a onda se kroz te kreativne prakse ostvaruju pozitivni učinci, jača socijalna uključenost i dugoročno “novi” izgrađen je inkluzivni europski kulturni identitet.

Iz tog su se razloga partneri okupili u CRAFT:IN gdje će steći znanja o novim vještinama rukotvorina koje će potom moći prezentirati svojim marginaliziranim skupinama te razviti nove, kvalitetnije i međunarodno atraktivne programe edukacije o rukotvorinama. To će omogućiti partnerima da dodatno razviju svoje ljudske resurse i mreže, svom osoblju da unaprijede svoje ključne EU vještine (kao što su višejezičnost, kulturno izražavanje, poduzetništvo) i (na kraju) pomoći u premošćivanju društvenih podjela između lokalnih zajednica i marginaliziranih skupina.

Svaki partner bit će domaćin zasebne radionice učenja, poučavanja i obuke (LTT), gdje će svaki domaćin prenijeti svoje zanatske vještine i tehnike kroz praktične metode učenja i neformalno obrazovanje te promicati kulturnu razmjenu kroz praktično iskustvo i lice- interakcija u lice. Svaka radionica završit će izložbom proizvoda izrađenih na radionici i/ili javnim događajem na kojem će sudionici promovirati inkluziju, upoznati lokalno stanovništvo i raspravljati o ulozi rukotvorina u razvoju inkluzije na lokalnoj razini. Kako bi što bolje iskoristili novostečena znanja i vještine, partneri će na svaku radionicu poslati po dva predstavnika koji će naučiti nove vještine i tehnike. Nakon povratka u svoju organizaciju, organizirat će daljnje demonstracije novih vještina (20; ukupno 4 po partneru) i, gdje je to moguće, pokrenuti nove inkluzivne programe u lokalnoj zajednici temeljene na novim vještinama (rukotvorine, druge rukotvorine, itd.). Kako bi iskustvo i znanje bili ‘opipljivi’, partneri će objaviti priručnik o različitim zanatskim praksama koje će dijeliti u ovom partnerstvu – u nastojanju da potaknu uključivanje.

Jednako su važne i interne aktivnosti, gdje će partneri organizirati tri transnacionalna projektna sastanka (TPM), na kojima će voditelji projekta pratiti provedbu projekta, evaluirati dosadašnje aktivnosti i planirati buduće – uključujući planiranje online kampanje za promicanje i širenje rezultata projekta, uz koordinaciju realizacije neformalnih rezultata planiranih tim projektima.

Provest će se 40 edukativnih mobilnosti (odnosno međunarodnih edukativnih putovanja) na kojima će sudjelovati 10-15 sudionika iz marginaliziranih lokalnih skupina, 3 projektna sastanka, 1 online publikacija o inkluzivnim rukotvorinama, 5 radionica i javnih izložbi/intervencija. Ove će aktivnosti značajno ojačati ljudske resurse partnerskih organizacija, razviti ključne kompetencije sudionika i promovirati rukotvorine kao sredstvo uključivanja i neformalnog učenja.

Dugoročno gledano, partnerske organizacije ovo partnerstvo vide kao odskočnu dasku – prvi od mnogih projekata koji će uslijediti, a koji će dovesti do održive i otvorene europske platforme za uključivo obrtništvo i socijalno poduzetništvo. Partneri su jedinstveni u namjeri da izgrade ovu platformu koja će pomoći u očuvanju, razvoju i promicanju rukotvorina za društvenu uključenost – najprije u partnerstvu CRAFT:IN, a potom iu drugim lokalnim i međunarodnim projektima i aktivnostima.


AKTIVNOSTI UČENJA, PODUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA (LTT)

Glavne aktivnosti našeg partnerstva su takozvane „LTT“, edukativne radionice na kojima partneri mogu podijeliti svoje zanatske vještine. Postoje i druge aktivnosti unutar našeg partnerstva, ali ove su posebne (iu središtu naših ciljeva). Svaki partner je domaćin događaja i dijeli svoju zanatsku praksu/metodu, dok drugi sudjeluju i uče. Naravno, ovaj proces je neformalni obrazovni proces i obje “strane” uče i dijele zajedno – i domaćini i partneri pošiljatelji. Razmjena je osigurana evaluacijama koje se odvijaju na kraju svake od radionica, gdje sudionici iznose svoje mišljenje o radionici, odnosno što je bilo „dobro, loše ili ružno“ (što su naučili, što bi moglo biti bolje i što treba treba učiniti u budućnosti kako bi se izbjeglo).

Naše LTT aktivnosti prema planu na početku našeg partnerstva:


KARTA PARTNERSKIH ORGANIZACIJA (kliknite na sliku za interaktivnu kartu)


KRONOLOGIJA PROJEKTA I ARHIVA

  • 12. lipnja 2021., Dani otvorenih vrata društava 2021.: Predstavljanje inkluzivnih Erasmus + CRAFT projekata: IN i Urban Survival Kits
  • 19. do 23. srpnja 2021., LTT C1 E.P.I.C. radionica u Zagrebu, Hrvatska
  • 24. srpnja 2021., uvodni sastanak i sastanak voditelja projekta za COVID-19
  • 1.-3. Listopad 2021., LTT C2 radionica “Felt-Future” u Belfastu, Sjeverna Irska (UK)
  • 16. listopada 2021., Predstavljanje projekta na Erasmus + danima
  • 21-25. ožujak 2022., LTTC3 radionica u Lisabonu, Portugal
  • 26. ožujka 2022., međugodišnji sastanak voditelja projekta TPM2 u Lisabonu, Portugal
  • 8.-15. svibnja 2022., LTTC4 radionica u Oldenburgu, Njemačka
  • 12.-18. lipanj 2022., LTTC5 radionica u Škofjoj Loki, Slovenija
  • 18. lipnja 2022. Završni sastanak voditelja TPM3 projekta u Škofjoj Loki, Slovenija

FOTO ALBUMI

Ovdje možete vidjeti fotografije aktivnosti provedenih tijekom partnerstva.

Kliknite na donje poveznice kako biste otvorili album:

EDUKATIVNE RADIONICE

SASTANCI PARTNERSKIH ORGANIZACIJA


E-BROŠURE

Kako bi i oni koji nisu bili na našim radionicama mogli naučiti osnove proizvodnje, naši partneri odlučili su izdati e-brošure (leks koji se objavljuju samo u elektroničkom obliku, u PDF formatu). Svaki materijal opisuje korak po korak proces izrade rukotvorina koje su sudionici naučili izrađivati ​​na radionicama.

Kliknite na donje poveznice kako biste otvorili ili preuzeli brošuru:


E-VIDEO

Uz e-brošuru, partneri su izradili e-video zapise koji prate ručne proizvodne procese iz radionica.

Kliknite na poveznice u nastavku za pristup e-video zapisima:

Pogledajte sve CRAFT:IN obrazovne snimke na našem CRAFT:IN YouTube kanalu: https://youtube.com/playlist?list=PL8sjuLTy5Maslm1VDqNQtDUZevk10D2XH 

 


PROMOTIVNI MATERIJALI