CRAFT:IN Izrada inkluzije: ručni radovi, obrti i prakse u neformalnom obrazovanju za povećanje socijalne uključenosti


 

Ovaj projekt financiran je uz podršku Europske Komisije.
Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

IZBOR JEZIKA: 🇭🇷 🇵🇹 🇩🇪 🇬🇧 🇸🇮


OSOBNA KARTA PROJEKTA

Program Erasmus+ Ključna Aktivnost 2 (KA2) Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih
Nacionalna Agencija Agencija za mobilnost i programe EU – HR01 // Zagreb, Hrvatska // https://www.mobilnost.hr/en/ 
Broj ugovora 2020-1-HR01-KA227-ADU-094674
Službena stranica projekta (Europska Komisija) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HR01-KA227-ADU-094674
Naslov  Izrada inkluzije: ručni radovi, obrti i prakse u neformalnom obrazovanju za povećanje socijalne uključenosti

(EN: Crafting the Inclusion: Crafts and Practices in non-formal education for increasing social inclusion)

Skraćeni naziv CRAFT:IN
Provedba  1.3.2021. – 31.8.2022. (18 mjeseci)
Ukupni budžet 84,654.00 EUR
Koordinator  Udruga za prevensiju stigmatizacije i edukaciju teatrom – UPSET // Zagreb, Hrvatska // http://upset.hr 
Partneri

KRATKI OPIS PROJEKTA

Izrada inkluzije: ručni radovi, obrti i prakse u neformalnom obrazovanju za povećanje socijalne uključenosti (CRAFT: IN) je partnerstvo posvećeno razmjeni različitih obrta, praksi i ručnih radova kojima ćemo razvijati ljudske resurse u partnerskim organizacijama, razviti ključne kompetencije svog osoblja, započeti nove neformalne obrazovne aktivnosti i poduzetničke inicijative te promicati društveno uključivanje marginaliziranih skupina.

CRAFT:IN se sastoji od pet partnerskih organizacija iz Hrvatske, Njemačke, Velike Britanije, Portugala i Slovenije koje imaju prenosivo znanje o ručnim radovima i zanatima koje njihovi edukatori koriste u neformalnom obrazovnom radu s odraslima iz raznih marginaliziranih skupina (izbjeglice, Romi, osobe s invaliditetom, migranti…).

U radu s marginaliziranim skupinama, partnerske su organizacije primijetile da obrti, ručni radovi i zanati mogu odigrati ulogu u povećanju društvene uključenosti, razvoja kulturne svijesti i međusobnog razumijevanja između dominantne lokalne kulture i marginaliziranih. 

Točnije, zanati, rad s rukama, razmjena alata i metoda te posjedovanje konačnih produkata i proizvoda (onih koje su osobe same, svojim znanjem i umijećem izradile) pomaže u motivaciji, komunikaciji i međusobnom razumijevanju svih uključenih.

Kako se uglavnom radi o ručnom radu, znanje o tim zanatima se može prenositi vizualno i neverbalno (kroz praksu) pa su takvi ručni radovi zapravo idealni za kampanje na terenu i međukulturni rad čak i sa zajednicama koje ne govore “naš” jezik. Osim toga, zanati okupljaju ljude iz različitih sredina (uključujući marginalizirane skupine) te promiču zanimanje za „staru“ (lokalnu) i „novu“ tradicijsku baštinu, kulturu, vještine i dizajn (npr. ručni rad koji izrađuju izbjeglice). Stoga zanati i ručni rad pomažu u očuvanju lokalne kulture, ali i odražavaju kulturnu raznolikost naroda u Europi te mogu biti platforme za interkulturalnu razmjenu.

No, partneri su radom s marginaliziranim skupinama uvidjeli i da su pozitivni učinci zanata i ručnih radova ograničeni i poprilično ranjivi (u opasnosti da padnu u zaborav). Da bi se prevladao taj problem, aktivnosti bi trebale biti kontinuirane i jasno strukturirane. Naime, kao što su istraživači s Erasmus Universiteit u Rotterdamu zaključili 2018 godine, ovi programi se jednostavno ne pojavljuju spontano. Drugim riječima, kako bi se neki inkluzivni ručni rad razvio, tu mora postojati akter koji će olakšati i inspirirati zanatske programe u marginaliziranim skupinama, nakon čega ti obrti postaju sposobni realizirate te pozitivne učinke, gajiti društvenu uključenost te, dugoročno, pomoći izgraditi „novi“, inkluzivni europski kulturni identitet.

Iz tog su se razloga partneri okupili u CRAFT:IN gdje će steći znanje o novim zanatima koje će zatim moći predstaviti svojim marginaliziranim skupinama i razviti nove zanatske obrazovne programe s višom kvalitetom i međunarodnom privlačnošću. To će omogućiti partnerima da razvijaju svoje ljudske resurse i umrežavaju se dalje, a njihovim zaposlenicima da unaprijede svoje ključne EU vještina (poput: višejezičnost, kulturno izražavanje, poduzetništvo) i (s vremenom) pomognu u zaliječenju društvene podjele između lokalnog stanovništva i marginaliziranih skupina.

Svaki će partner biti domaćin jedne zasebne radionice za učenje, podučavanje i osposobljavanje (LTT) na kojoj će svaki domaćin, kroz metode praktičnog učenja i neformalnog obrazovanja, prenijeti svoj majstorski zanat te poticati kulturnu razmjenu kroz praktično iskustvo i interaskciju sudionika licem u lice. Svaka radionica će završiti izložbom proizvoda izrađenih na radionici i/ili javnom događaju na kojem će sudionici promovirati inkluziju, upoznati se s lokalnim stanovništvom i razgovarati o ulozi obrta za razvoj inkluzije na lokalnoj razini. Kako bi najbolje iskoristili novostečena znanja i vještine, partneri će na svaku radionicu poslati po dva predstavnika koji će naučiti nove vještine i zanate. Po povratku u svoju organizaciju, oni će organizirat daljnje prezentacije novih vještina (ukupno 20; 4 po partneru) te će, gdje to bude moguće, pokrenuti nove inkluzivne programe u lokalnoj zajednici temeljene na njihovom novom znanju (ručnom radu, zanatu i sl.). Kako bi svoja iskustva i znanja učinili “opipljivim”, partneri će objaviti Priručnik o raznim ručnim radovima, zanatima i praksama koje će razmijeniti tijekom ovog partnerstva –  u nastojanju da promoviraju inkluziju.

Jednako važne su i interne ativnosti pa će partneri biti domaćini tri transnacionalna projektna sastanka (TPM) na kojima će voditelji projekta nadzirati provedbu projekta, procjenjivati ​​njegove prošle aktivnosti i planirati buduće – uključujući i planiranje internetske kampanje za promociju i širenje rezultata projekta, odnosno, koordinaciju realizacije neformalnih rezultata planiranih ovih projektom.

Ukupno će se održati 40 obrazovnih mobilnosti (tj. međunarodnih edukativnih putovanja), uz sudjelovanje 10-15 sudionika iz lokalnih marginaliziranih skupina, 3 projektna sastanka, 1 online publikacija o inkluzivnim obrtima, 5 radionica i izložbi/javnih rasprava. Te će aktivnosti značajno povećati ljudske resurse partnerskih organizacija, razviti ključne kompetencije sudionika i promovirati ručni rad i obrt kao sredstvo uključivanja i neformalnog učenja.

Dugoročno, partnerske organizacije ovo partnerstvo vide kao “odskočnu dasku” – prvu od mnogih projekata koja će uslijediti i koji će dovesti do održive i otvorene europske platforme za inkluzivni obrt i socijalno poduzetništvo. Partneri su jedinstveni u namjeri da izgrade ovu platforme koja će pomoći u očuvanju, razvoju i promicanju obrta za socijalno uključivanje – prvo o CRAFT:IN partnerstvu, a zatim i u drugim lokalnim i međunarodnom projektima i aktivnostima.


MAPA PARTNERSKIH ORGANIZACIJA (kliknite na sliku za interaktivnu mapu)


KRONOLOGIJA I ARHIVA PROJEKTA

 • 12. lipanj 2021. Dani otvorenih vrata udruga 2021: Prezentacija naših inkluzivnih Erasmus+ projekata CRAFT:IN i Urban Survival Kits (više o aktivnosti pročitajte ovdje)
 • 19. – 23. srpanj 2021. LTT C1 E.P.I.C. radionica u Zagrebu, Hrvatska
 • 24. srpanj 2021. TPM1 Kick-off & COVID-19  sastanak voditelja projekta
 • 1. – 3. listopad 2021 LTT C2 “Felt-Future” radionica u Belfastu, Sjeverna Irska (Ujedinjeno Kraljevstvo)
 • 16. listopad  Prezentacija projekta na Danima Erasmus+
 • 21. – 25. ožujak 2022 LTTC3 radionica u Lisabonu, Portugal
 • 26. ožujak 2022. TPM2 Interim sastanak voditelja projekta u Lisabonu, Portugal
 • 08. – 15. svibanj 2022. LTTC4 radionica u Oldenburgu, Njemačka
 • 12. – 18. lipanj 2022. LTTC5 radionica u Škofjoj Loki, Slovenija
 • 18. lipanj 2022. TPM3 Finalni sastanak voditelja projekta u Škofjoj Loki, Slovenija

FOTOGRAFIJE

Ovdje možete pogledati fotografije s aktivnosti održanih tijekom partnerstva.

Kliknite na poveznice niže kako bi otvorili album:

 E-BROŠURE

Kako bi omogućili i onima koji nisu sudjelovali na našim radionicama da nauče osnove izrade predmeta ručnih radova, partneri su odlučili objaviti e-brošure (brošure objavljene samo elektronički, u PDF formatu). Svaka brošura opisuje korak-po-korak proces izrade produkta ručnih radova koje su sudionici naučili izrađivati tijekom radionica.

Kliknite na poveznice niže kako bi otvorili ili preuzeli eBrošuru:

E-VIDEO

Uz e-Brošuru, partneri su izradili e-Video koji prate procese proizvodnje ručnih radova s radionica.

Kliknite na poveznice niže kako bi otvorili direktorij s e-Video materijalima:

 • eVideos from LTT C1 (EPIC) workshop (Zagreb, Croatia)
 • Felt Future – the fibres of connection and inclusion
 • Form, include, cooperate in weaving and tiles
 • Let’s flourish! Participatory crafts(wo)manship for inclusive community
 • Arts and inclusion – mask building and mask playing

Gledajte svaki CRAFT:IN edukacijski video na našem YouTube kanalu:

 


PROMOTIVNI MATERIJALI