UPSET – radionica dramsko-akcijskog istraživanja stigmatizacije i inkluzivnog teatra 2016


TERMIN: srijedom 16-17.15 i/ili 17.30-19h

LOKACIJA: Zagreb – Dom Knežija, Albaharijeva 2 (klikni za mapu)

TRAJANJE: 6.4. – 22.6.2016. (maksimalno 12 susreta)

JAVNI NASTUP: 29.6.2016.

SUDIONICI: punoljetne osobe (maloljetni iznad 15g, uz pismenu potvrdu roditelja), a posebno pozivamo sve koji se osjećaju stigmatizirano u društvu!

AUTOR: Ivan Hromatko, mag.educ.soc. et hist.


Zainteresirani se trebaju prijaviti putem online prijavnice:

PRIJAVNICA ZA RADIONICU (KLIKNI)

Ukoliko iz tehničkih razloga ne možete ispuniti prijavnicu, molimo da nam se javite na broj telefona 095 866 4312 ili emailom na upset.theatre@gmail.com


Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom (UPSET) organizira radionicu dramsko-akcijskog istraživanja stigmatizacije i inkluzivnog teatra.

Radionica će početi 6. travnja 2016, a prvi javni nastup sudionika će se održati 29.6.2016.

Dramsko-akcijski istraživački model je razvio sociolog Ivan Hromatko na osnovu višegodišnjih istraživanja; za potrebe doktorske disertacije. Taj je model kombinacija znanstvenog istraživanja stigmatizacije, amaterskog teatra te civilnog aktivizma, a uvijek završava javnim nastupom.

 
(!) Amatersko kazalište: Naime, dramsko-akcijski model istraživanja utilizira prednosti teatra i pristupe dramskih prakticionera (Boal, Chaikin, Chekov, Stanislawski, Bogart, Maisner, Strasberg i mnogi drugi) koje smješta u simbolički teatar Victora Turnera (moderni inicijacijski obred), a zatim nadopunjuje akcijskim istraživanjem Kurta Lewina koje fokusira aktivnosti sudionike i teži definirati pozitivne akcije koje će doprinijeti destigmatizaciji stigmatiziranih skupina i pojedinaca u Hrvatskoj. 
(!) Istraživanje: Dramsko-akcijske radionice su igra i istraživanje pa će
sudionici ući u simbolički teatar, a zatim će, prolazeći tri faze obreda prijelaza, tj. inicijacije (faza rastajanja, liminoidna faza, faza sastajanja) istražiti sebe, druge, i temu stigmatizacije u hrvatskom društvu. Proces će biti popraćen znanstvenim istraživanjem u kojem će sudionici imati priliku sudjelovati.
 
(!) Aktivizam: Sudjelovanjem u znanstvenom istraživanju, sudionici će aktivno doprinijeti stvaranju jasnije slike o stigmatizaciji u Hrvatskoj – kao i definirati pozitivne akcije koje mogu potaknuti destigmatizaciju. 
 
(!) Javni nastup: Dramsko-akcijske radionice uvijek završavaju javnim nastupom pa će sudionici dobiti priliku javno prezentirati svoje ideje, poslati poruku inkluzije i destigmatizacije te iskusiti nastup pred publikom. 

Sudjelujući, u bilo kojoj ulozi, pomažemo kreirati prostor simboličkog teatra u kojem vladaju vrijednosti:

 • slobode od uloga (možemo biti što god poželimo i istraživati druge društvene i kazališne uloge),
 • interakcije (kazalište je tradicionalno mjesto interakcije glumac-glumac, glumac-publika, glumac-sebstvo)
 • kritičkog uma (slobodni smo propitivati društvene norme i vrijednosti u većoj mjeri nego što bi nam to dozvolila svakodnevna ulica)

Kako bi postigli civilno-aktivistički cilj, svaka radionica završava javnim nastupom.

Dakle, sudionici će, po završetku radionice, izvesti završni javni nastup i dobiti certifikat dramsko-akcijskih prakticionera.

Nastup ćemo svi zajedno definirati tijekom naših susreta i istraživanja kroz igru i proces obreda inicijacije koji je Victor Turner opisao kao osnovni proces učenja u kojem sudionik prolazi fazu rastajanja, fazu istraživanja i fazu sastajanja. Te su faze obogaćene inovativnom verzijom akcijskog istraživanja Kurta Lewina koje omogućuje sudionicima da fokusiraju svoje aktivnosti, definiraju pozitivne akcije kojima će pozitivno odgovoriti na ono što vide u društvu kao problematično, odnosno, stigmatizirajuće.

Sudionici će tijekom radionice:

 • naučiti elemente dramsko-akcijskog modela istraživanja; kako koristiti dramsko-akcijski model u neformalnom ili formalnom obrazovanju; dramsko-prakticionerske i glumačke vježbe i tehnike; prezentacijske vještine;UPSET D-A radionica i inkluzivni teatar 2016
 • iskusiti javni nastup
 • raditi i surađivati s osobama s invaliditetom i drugim stigmatiziranim osobama
 • steći certifikat dramsko-akcijskog prakticionera/ke
 • aktivno biti u interakciji, zabavljati se i učiti kroz igru
 • doprinijeti znanstvenom istraživanju i poticanju pozitivnih promjena u društvu (destigmatizacije)

(!) Sudionici radionice će ujedno sudjelovati u društvenom istraživanju i aktivno doprinijeti stjecanju znanstvenog uvida u problematiku stigmatizacije u lokalnoj zajednici i hrvatskom društvu.

Također, UPSET je partner u više međunarodnih edukativnih partnerstava u koje će se aktivni sudionici nakon radionice moći uključiti u naše ostale aktivnosti i dobiti priliku:

 • steći međunarodno obrazovanje i iskustvo,
 • priliku da podučavaju i rade u međunarodnom okruženju (sa stigmatiziranim osobama, mladima itd.)

Sudjelovati mogu svi koji su:

 • Punoljetni (iznimno se mogu prijaviti osobe 15-17 godina uz potpisanu suglasnost roditelja)
 • Ispunile prijavnicu

Članarina je dobrovoljna, kao i visina članarine.

Posebno pozivamo sve one koji se osjećaju stigmatizirano po bilo kojoj osnovi, odnosno, one koji osjećaju da ih društvo diskriminira i promatra kroz prizmu, prema Ervingu Goffmanu:

 • fizičkih stigmi (fizičke ili mentalne različitosti)
 • karakternih stigmi (seksualne orijentacija, „mrlje“ iz prošlosti poput ovisnosti, beskućništvo, introvertiranost, siromaštvo, treća životna dob, psihički poremećaji i sl.)
 • plemenskih stigmi (zbog pripadnosti „drugoj“ religiji, narodu, naciji i sl.)

Zainteresirani se trebaju prijaviti putem online prijavnice:

PRIJAVNICA ZA RADIONICU (KLIKNI)

Ukoliko iz tehničkih razloga ne možete ispuniti prijavnicu, molimo da nam se javite na broj telefona 095 866 4312 ili emailom na upset.theatre@gmail.com


Sudjelovanjem u radionici imate sljedeća prava:

PRAVA SUDIONIKA ISTRAŽIVANJA:
1. Pravo na donošenje odluke o sudjelovanju bez bilo kakvog pritiska od strane bilo kojeg od provoditelja istraživanja
2. Pravo na odbijanje sudjelovanja, kao i pravo na prekidanje sudjelovanja u bilo kojoj fazi istraživanja.
3. Pravo na informirano sudjelovanje, odnosno pravo na informacije o čemu se istraživanje radi, što će Vam se dogoditi tijekom istraživanja te u vezi kojih tema ćete biti propitani.
4. Pravo na informiranje o predvidivim rizicima sudjelovanja u istraživanju.
5. Pravo na informiranje o potencijalnim prednostima sudjelovanja u istraživanju.
6. Pravo na informiranje o tome da li postoje bilo kakvi troškovi vezani uz Vaše sudjelovanju u istraživanju te da li ćete biti novčano nagrađeni za sudjelovanje.
7. Pravo na informiranje o tome tko će imati pristup Vašim osobnim podacima prikupljenima ovim istraživanjem te na koji će se način čuvati Vaša anonimnost i privatnost.
8. Pravo na informiranje o tome koga kontaktirati ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi istraživanja, potencijalne ozlijede uslijed provedbe istraživanja ili Vaših prava tijekom istraživanja.

KORISTI ZA SUDIONIKE
Projekt ne predviđa nikakvu direktnu korist za sudionike, izuzev intrizične vrijednosti.

Indirektno, sudionici će imati priliku sudjelovati u međunarodnim projektima, sukladno raspoloživom budžetu i profilu sudionika.

RIZICI SUDJELOVANJA
Projekt ne predviđa nikakve rizike povezane sa sudjelovanjem.