“Dosta!” dramsko-akcijsko istraživanje socijalne stigme i mobbinga kroz teatar i pokret 2017


Projekt realiziran u suradnji s Pogonom – Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade, u sklopu programa POGONATOR , koji je sufinanciran od Grada Zagreba.
Izrazi koji se koriste na ovim stranicama, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Od 20. do 30. rujna 2017 godine, u sklopu programa POGONATOR 2017,  održava se dramsko-akcijska radionica na temu društvene stigme te, posebice, mobbinga na radnom mjestu. Ovaj istraživački projekt predstavlja nastavak uspješnog istraživanja o mobbingu održanog 2016. godine, također u sklopu Pogonatora i uz suradnju Pogona i Grada Zagreba.

Temu stigmatizacije i mobbinga istražiti će sudionici i to putem dramsko-akcijskog modela UPSET teatra, odnosno, kombinacijom performativnih (plesnih, dramskih i inih) pokreta, elemenata neformalnog obrazovanja, te znanstveno-istraživačkih metoda.

Dramsko-akcijske radionice predstavljaju kreativni prostor slobode od uloga, kritičkoga promišljanja i intenzivne interakcije u koji sudionici ulaze prolazeći fazu rastajanja, transformacijsku (liminoidnu) fazu i fazu sastajanja (više o dramsko-akcijskom modelu istraživanja možete pročitati -> ovdje).  U njemu sudionici slobodno kreiraju završni nastup, tj. akciju koju grupa sudionika/ica vidi kao neophodnu za nadilaženje problema društvene sitgmatizacije i mobbinga na radnom mjestu.

Sudionici će tijekom radionica istraživati odnos stigme i pokreta, odnosno, istražiti će i utjeloviti stigmu i tijela mobbinga u svojim pokretima i gestama. Oni će potražiti odgovore na pitanja:

  • Što je (za mene) stigmatizacija, a što mobbing na radnom mjestu?
  • Koja tijela i pokreti utjelovljuju tlačitelja, a koja potlačenog?
  • Kako zamijeniti uloge tlačitelja i potlačenog?
  • Što će ta zamjena donijeti meni, a što mojoj okolini (radnom kolektivu, društvu itd.)?

Radionice će biti snimane kamerom, a završni nastup će uključivati diskusiju s publikom.

Zašto sudjelovati?

Glavni problem mobbinga na radnom mjestu je šutnja – kako onih koji su meta maltretiranja na poslu, tako i njihovih kolega, a zatim i šireg društva.

Šutnja dominira zbog raznih razloga, ali najveći od njih su strah za ekonomsku sigurnost, te stigmatizacija žrtava. Umjesto zaštite, žrtve mogu izgubiti radno mjesto i biti stigmatizirane kao neradnici, dok oni koji su ih maltretirali ostaju kazneno-pravno i poslovno netaknuti.

Sudeći prema statistici, zlostavljanje na poslu (mobbing) je sve učestalije, suprotno očekivanjima. Radi se o problemu koji, uz prekarni rad i kroničnu nezaposlenost, u hrvatskom društvu postaje centralan za sve – nezaposlene i zaposlene (jer su oni koji rade češto izloženi mobbingu i ucijenjeni situacijom na tržištu rada koja glasi otprilike: “Zamjenjiv/a si”).

Ovaj istraživačko-umjetnički projekt će istražiti posljedice zlostavljanja na radnom mjestu i predložiti konkretna rješenja za mobbing.

Jednako važno, u tom ćete procesu upravo Vi imati centralnu, kreativnu ulogu.

Vaš doprinos

Projekt-radionica ujedno predstavlja i znanstveno istraživanje na temu mobbinga (čiji će rezultati biti objavljeni u stručnim i znanstvenim publikacijama), te civilno-aktivistički čin povećanja vidljivosti inače prikrivenog, a rastućeg problema u društvu.

Vaše sudjelovanje u istraživanju počinje anketom (odnosno, prijavnicom za sudjelovanje) nastavlja se fokus grupom, te kulminira dramsko-akcijskom radionicom i javnim nastupom, nakon kojih slijedi evaluacija cjelokupnog procesa.

HODOGRAM-2017Sudjelovanjem u prijavnici-anketi aktivno doprinosite boljoj spoznaji o uzrocima i posljedicama mobbinga, te pomažete pobliže definirati ovaj gorući društveni problem.

 

Daljnjim angažmanom i sudjelovanjem u besplatnoj dramsko-akcijskoj radionici dobivate priliku naučiti kako prepoznati mobbing i kako na njega reagirati, te zatim aktivno odaslati javnosti pozitivnu poruku – završnim javnim nastupom.

Javnim nastupom osnažujete sebe i kolege s radionice, a vrlo je vjerojatno da ćete osnažiti i druge u publici i javnosti da se suprotstave mobbingu na radnom mjestu.

Sudionici imaju primarnu ulogu u svakoj dramsko-akcijskoj radionici UPSET-a tako da će sudionici biti koji će aktivno kreirati završni nastup i prikazati javnosti kako oni vide mobbing na radnom mjestu.

Drugim riječima, sudionici će nastupom osnažiti sebe i druge za istupanje protiv mobbinga, te poslati javnosti pozitivnu poruku o mogućnostima nadilaženja ovog problema.

 

Program završava javnim nastupom i raspravom s publikom, 30. rujna 2017. u 20h u Velikoj dvorani Tvornice Jedinstvo.

 

Detaljni program i prijavnica nalaze se niže na stranici.

 

SUDIONICI: punoljetne osobe (iznimno mogu pristupiti maloljetnici od 16+ godina, koji trebaju imati i pismenu dozvolu roditelja ili skrbnika)

TRAJANJE: 2h dnevno (18-20 h, osim na dan nastupa); ukupno 22h

LOKACIJA: Tvornica “Jedinstvo”, Trnjanski nasip (klikni za otvaranje lokacije na planu Grada Zagreba)

VODITELJ PROJEKTA I RADIONICE: dr.sc. Ivan Hromatko


PRIJAVNICA <

(kliknite za ulazak u online prijavnicu-anketu)

Anketa je potpuno anonimna.

Rezultati će se koristiti isključivo u znanstvene svrhe i uz potpunu zaštitu anonimnosti i uz pridržavanje svih etičkih standarda znanstvenog istraživanja.


PROGRAM


do 19.9.2017*

Sudjelovanje u anketi i prijava za sudjelovanje

20.9.2017. od 18.00 do 20.00h

Faza rastajanja: Upoznavanje kroz alternativne uloge i priče o mobbingu

21.9.2017. – 26.9.2017. od 18.00 do 20.00h

Liminoidna faza: Istraživanje teme mobbinga kroz dramsko-akcijski model

27.9.2017. – 28.9.2017. od 18.00 do 20.00h

Faza sastajanja: Pripremanje javnog nastupa (izbor i dorada elemenata)

29.9.2017. od 18.00 do 20.00h

Generalna i tehnička proba

30.9.2017. od 15.00 – 21.00h JAVNI NASTUP I DISKUSIJA S PUBLIKOM (besplatan ulaz)

15.00 – 16.00 Vježbe relaksacije i meditacije

16.00 – 17.00 Prohod (hodogram nastupa)

18.00 – 19.30 Relaksacija i priprema

20.00 Javni nastup na temu mobbinga i završna diskusija s publikom

01.10.2017 ZAVRŠNA EVALUACIJA (fokus grupa u trajanju od 1h, prema dogovoru s grupom)

1h Faza sastajanja: Fokus grupa o iskustvima s dramsko-akcijske radionice i nastupe i saznanjima o mobbingu


PROMOTIVNI MATERIJALI


Dosta-2017-plakat-B2   Dosta-2017-letak-A5-prednja

 


FOTO, VIDEO I DRUGI MATERIJALI


Foto album s radionice (klikni za ulazak u album)

Dosta2017!

 

Snimka nastupa


IZ MEDIJA I SA SOCIJALNIH MREŽA…


Facebook stranica udruge: www.facebook.com/upset.theatre

Info Centar za mlade Zagreb: http://icm-zg.info/index.php/zaposljavanje/2938-mobbing-na-radnom-mjestu


ISTRAŽIVANJE

… u izradi …