Aktivnosti


PRATITE UPSET NA   /// Slikovni rezultat za facebook small no background @upset.theatre   ///   Slikovni rezultat za instagram small no background @upset.theatre   ///   Slikovni rezultat za twitter small no background @TheatreUpset ///  Image result for youtube logoUpset theatre


Glavne aktivnosti UPSET-a su dramsko-akcijske radionice koje povezuju civilni aktivizam, znanstveno istraživanje i edukaciju u jedinstvenu cjelinu. Model je razvio sociolog Ivan Hromatko za potrebe njegove doktorske disertacije i taj se model od tada nastavlja razvijati. Hromatkov model je ukorijenjen u javnoj sociologiji i poziva na snažniju uključenost društvenih znanosti u ne samo pronalaženje već i promociju pozitivnih akcija u našim društvima, temeljenih na nalazima znanstvenih istraživanja.

Njegovim riječima: “Dramsko-akcijski model je primijenjeni model, ukorijenjen u javnoj sociologiji, koji prikuplja znanstvene uvide i zatim djeluje na temelju tih uvida – kao agent edukacije i/ili zagovaranja za stigmatizirane osobe i grupe. Ono je model koji, slično javnoj sociologiji, ne “lomi” vezu s tradicijom nego gradi na njoj kako bi producirao dublji uvid u teške (pa i tabu) teme.  Preciznije, dramsko-akcijski model je ukorijenjen u definiciji stigme Ervinga Goffmana; teoriji socijalne konstrukcije zbilje Thomasa Bergera i Patric Luckmanna; kazališnoj verziji obreda prijelaza (inicijacije) Victora Turnera; i participativnoj verziji akcijskog istraživanju Kurta Lewina.”

Takve dramsko-akcijske radionice su mjesta na kojima je moguće raditi sa i za stigmatizirane pojedince i grupe, educirati i informirati javnost, te zagovarati pozitivne promjene u društvu temeljem znanstvenih uvida. Važan dio bivanja modelom javne sociologije je taj što svaka dramsko-akcijska radionica završava s javnim nastupom kojim se pokušava prenijeti pozivitna poruka javnosti i utjecati na društvo.

Model je modularan, visoko fleksibilan i prilagodljiv svakoj ciljanoj skupini. Stoga se dramsko-akcijski model može koristiti za znanstveno istraživanje grupne dinamike ili promjene stavova, ali isto tako može biti prostor za rad sa stigmatiziranim pojedincima, razvoj grupe podrške, projekata za lokalnu zajednicu, evaluaciju, amaterski teatar ili neformalno obrazovanje – i to na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Naša udruga UPSET primijenjuje dramsko-akcijski model za više aktivnosti, samostalno ili u partnerstvu:

Posebno smo ponosi na činjenicu da naše aktivnosti završavaju javnim nastupima i znanstvenim/stručnim/edukativnim materijalima koje možete besplatno preuzeti/pogledati >OVDJE<.