Kontakt


Za sve upite, molimo da nam se javite na upset.theatre@gmail.com ili upset@upset.hr

Greek_letter_sigma

Adresa:

Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom (UPSET)

Knežija 9

10000 Zagreb

 

KUNSKI ŽIRO RAČUN

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR8323600001102154683