UPSET 2009-2010: Rani dani


PROJEKT: Predrasude i prevencija diskriminacije – radionice “Teatar kao mjesto nadilaženja stigmatizacije”

TRAJANJE: 2009-2010

SUDIONICI: 50 (42 studenata + 8 stigmatiziranih gostiju)

AUTOR: Ivan Hromatko

VODITELJ DRAMSKE RADIONICE: Goran Vrbanić

PREVODITELJICA ZNAKOVNOG JEZIKA: Snježana Šalov

LOKACIJA: Sveučilišni kampus Borongaj; Hrvatski studiji

Program radionica i metode istraživanja (koji su kasnije prerasle u dramsko-akcijsko istraživanje i dramsko-akcijske radionice) osmišljene su 2008. godine u diplomskom radu Ivana Hromatka, prof.soc. et hist. Te je godine i osnovan UPSET, a iduće godine su uz pomoć i podršku nositelja kolegija, prof.dr. Renata Matića, održane prve radionice – u sklopu izbornog sveučilišnog kolegija “Predrasude i prevencija diskriminacije”. Program se sastojao o predavanja, radionica i edukativnih posjeta. Prije radionica, studentima su u uvodnom predavanju prezentirani osnovni pojmovi i teorijske osnove na kojima počiva metoda, nakon čega su i sami dobili priliku iskusiti glumu (što je uključivalo i posjetu zoološkom vrtu!) ili, pak, steći neposredno iskustvo sa stigmatiziranom osobom u prostorijama Hrvatskih studija ili u posjetu drugim institucijama.

Kako sveučilišna nastava i vremenska ograničenja nisu dozvoljavala implementaciju metode u njezinoj cijelosti (stvaranje prostora u kojem je moguć alternativan svjetonazor obilježen slobodom od uloga, kritičkim promišljanje. te intenzivnom i cilju orijentiranom interakcijom), fokus je stavljen na komunikaciju studenata i stigmatiziranih osoba – dok su oni koji su željeli mogli sudjelovati i u kratkim dramskim radionicama pod vodstvom Gorana Vrbanića.

Kako bi studente upoznali sa stigmatiziranim osobama svih tipova (kakvima ih definira Erving Goffman: oni koje nose fizičke, karakterne ili plemenske stigme pripadnosti), na predavanjima i radionicama su gostovale  osobe koje su gluhe osobe ili koji su branitelji, a studenti su osobe koje se odvikavaju od droge upoznali na Odjelu za ovisnosti u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice (uz pomoć i suradnju svih djelatnika odjela i voditelja prof.dr. Slavka Sakomana). Kroz diskusiju, na tim su susretima studenti osvijestili određene osobne predrasude kao i generalnu negativnu sliku koje društvo gaji prema tim skupinama.

Također, stigmatizirane osobe su dobile priliku ispričati svoju životnu priču, prenijeti svoje iskustvo i pokazati studentima da su i “oni” ljudi. Time su barem na kratko izašli iz marginalizirane pozicije na koju ih društvo u pravilu smješta.

Djelić atmosfere možete pronaći u Mediateci.