Službeni dokumenti udruge UPSET


PRATITE UPSET NA   /// Slikovni rezultat za facebook small no background @upset.theatre   ///   Slikovni rezultat za instagram small no background @upset.theatre   ///   Slikovni rezultat za twitter small no background @TheatreUpset ///  Image result for youtube logoUpset theatre
Izrazi koji se koriste na ovim stranicama, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na ovoj stranici su dostupni službeni dokumenti Udruge za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom – UPSET.

 

SLUŽBENI DOKUMENTI

 

Za sve upite za dokumentima ili informacijama, slobodno nam se obratite na upset@upset.hr

Naši volonteri će odgovoriti u najkraćem mogućem roku.