Dramsko-akcijski model istraživanja dobio akademsku potvrdu


Drama-action model Academic confirmation

EU flag-Erasmus+_vect_POS AMPEU-grey-web

Ova projekt je ostvaren uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova komunikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 

Obranom doktorske disertacije Ivana Hromatka “Teatar kao mjesto akcijskog istraživanja stigmatizacije” na Poslijediplomskom doktorskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – od 29. travnja 2016. godine – dramsko-akcijski model istraživanja, prema kojem se odvijaju radionice UPSET-a i međunarodno partnerstvo Educathe+, dobio je i akademsku potvrdu.

Obranom je ustanovljeno da dramsko-akcijski model predstavlja inovaciju i omogućuje djelovanje u tri područja:

 

  • ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOM
    • Model predstavlja inovaciju u Hrvatskoj (pa i svjetskoj) sociološkoj, istraživačkoj tradiciji i uvodi teatar kao istraživački instrument u polje sociološkog istraživanja
  • CIVILNOM DRUŠTVU
    • Kako svaka dramsko-akcijska radionica završava javnim nastupom, model omogućuje odašiljanje pozitivnih (aktivističkih, edukativnih) poruka neposrednoj i posrednoj javnosti (video snimkama) te
  •  OBRAZOVANJU
    • Model se pokazao kao primjenjiv u neformalnom obrazovanju, pa i u formalnom – ali za primjenu u formalnom obrazovanju potrebna otvorenost sistema (paradigmatski zaokret prema načelima za odgoj budućnosti Edgara Morina) te određeni objektivni kompromisi i pripreme (prostor i vremenski intervali aktivnosti u formalnom obrazovanju prilagođeni su prvenstveno za potrebe frontalne nastave, a ne radionički tip aktivnosti).

Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u tom postignuću (sudionici, voditelji, suradnici i volonteri), te najavljujemo daljnji rad na razvoju modela i uvođenju pozitivnih promjena u živote pojedinaca i zajednice u kojima živimo i djelujemo.