CRAFT:IN Ustvarjanje inkluzije: obrti, obrti in prakse v neformalnem izobraževanju za povečanje socialne vključenosti (2021-2022)


Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije.
Ta publikacija odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

IZBIRA JEZIKA: 🇭🇷 🇵🇹 🇩🇪 🇬🇧 🇸🇮


OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA

Program: Erasmus + ključna dejavnost 2 (KA2) Strateška partnerstva v izobraževanju odraslih

Nacionalna agencija: Agencija za mobilnost in programe EU – HR01 // Zagreb, Hrvaška // https://www.mobilnost.hr/en/

Številka pogodbe: 2020-1-HR01-KA227-ADU-094674

Uradna spletna stran projekta (Evropska komisija): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HR01-KA227-ADU-094674

Naslov: Ustvarjanje inkluzije: Obrti in prakse v neformalnem izobraževanju za povečanje socialne vključenosti

(ENG: Crafting the Inclusion: Crafts and Practices in non-formal education for increasing social inclusion)

Kratko ime: CRAFT:IN

Izvedba: 1.3.2021. – 31. 8. 2022. (18 mesecev)

Skupni proračun: 84.654,00 EUR

Koordinator: Društvo za preprečevanje stigmatizacije in gledališka vzgoja – UPSET // Zagreb, Hrvaška // http://upset.hr

Partnerji:

Blauschimmel Atelier // Oldenburg, Nemčija // https://www.blauschimmel-atelier.de/
Zavod Tri // Škofja Loka, Slovenija // http://www.zavod-tri.org/
Forum umetnosti in invalidnosti (Univerza za atipično) // Belfast, Severna Irska, UK // https://universityofatypical.org/
Guerreiro & Silveira, Lda // Lizbona, Portugalska // https://www.facebook.com/guerreiroesilveira/


KRATEK OPIS PROJEKTA

Ustvarjanje inkluzije: Obrti in prakse v neformalnem izobraževanju za povečanje socialne vključenosti (CRAFT: IN) je partnerstvo, namenjeno izmenjavi različnih obrti, praks in obrti za razvoj človeških virov v partnerskih organizacijah, razvijanje ključnih kompetenc naših zaposlenih , sprožijo nove dejavnosti neformalnega izobraževanja in podjetniške pobude ter spodbujajo družbeno vključenost marginaliziranih skupin.

CRAFT: IN sestavlja pet partnerskih organizacij iz Hrvaške, Nemčije, Velike Britanije, Portugalske in Slovenije, ki imajo prenosljivo znanje obrti in obrti, ki jih njihovi vzgojitelji uporabljajo pri neformalnem izobraževalnem delu z odraslimi iz različnih marginaliziranih skupin (begunci, Romi, invalidi). invalidnost, migranti…).

Pri delu z marginaliziranimi skupinami so partnerske organizacije opazile, da lahko obrti, obrti in obrti igrajo vlogo pri povečanju socialne vključenosti, razvoju kulturne zavesti in medsebojnega razumevanja med prevladujočo lokalno kulturo in marginaliziranimi.

Natančneje, obrtništvo, obrtništvo, izmenjava orodij in metod ter lastništvo izdelkov in končnih izdelkov (tistih, ki so jih ljudje izdelali sami, s svojim znanjem in veščinami) pomagajo motivirati, komunicirati in razumeti drug drugega.

Ker gre v glavnem za ročna dela, se znanje teh obrti lahko prenaša vizualno in neverbalno (s vadbo), zato so takšne obrti res idealne za terenske akcije in medkulturno delo tudi s skupnostmi, ki ne govorijo »našega« jezika. Poleg tega obrti združujejo ljudi iz različnih okolij (vključno z marginaliziranimi skupinami) in spodbujajo zanimanje za »staro« (lokalno) in »novo« tradicionalno dediščino, kulturo, spretnosti in oblikovanje (npr. ročna dela, ki jih izdelajo begunci). Tako obrti in obrti pomagajo ohranjati lokalno kulturo, odražajo pa tudi kulturno raznolikost narodov Evrope in so lahko platforme za medkulturno izmenjavo.

Pri delu z marginaliziranimi skupinami pa so partnerji spoznali tudi, da so pozitivni učinki obrti omejeni in precej ranljivi (tvegajo, da padejo na stran). Za premagovanje tega problema morajo biti dejavnosti neprekinjene in jasno strukturirane. Kot so leta 2018 ugotovili raziskovalci z univerze Erasmus v Rotterdamu, se ti programi preprosto ne pojavljajo spontano. Z drugimi besedami, za razvoj vključujočih obrti mora obstajati akter, ki omogoča in navdihuje obrtne programe v marginaliziranih skupinah, nato pa te obrti postanejo sposobne uresničevati te pozitivne učinke, gojijo socialno vključenost in na dolgi rok pomagajo graditi “novo” vključujočo evropsko kulturno identiteto.

Iz tega razloga so se partnerji združili v CRAFT: IN, kjer bodo pridobili znanje o novih obrteh, ki jih bodo nato lahko predstavili svojim marginaliziranim skupinam ter razvili nove, kakovostnejše in mednarodno privlačne programe obrtnega izobraževanja. To bo partnerjem omogočilo, da še naprej razvijajo svoje človeške vire in mreže, njihovemu osebju pa izboljšajo svoje temeljne spretnosti v EU (kot so večjezičnost, kulturno izražanje, podjetništvo) in (sčasoma) pomagajo odpraviti družbene delitve med lokacijami in marginaliziranimi skupinami.

Vsak partner bo gostil ločeno delavnico učenja, poučevanja in usposabljanja (LTT), kjer bo vsak gostitelj s praktičnimi učnimi metodami in neformalnim izobraževanjem posredoval svoje mojstrstvo in spodbujal kulturno izmenjavo s praktičnimi izkušnjami in iz oči v oči. interakcijo. Vsaka delavnica se bo zaključila z razstavo izdelkov, izdelanih na delavnici in/ali javnim dogodkom, kjer bodo udeleženci spodbujali inkluzijo, se srečali z lokalnim prebivalstvom in razpravljali o vlogi obrti pri razvoju inkluzije na lokalni ravni. Da bi kar najbolje izkoristili novo pridobljeno znanje in veščine, bodo partnerji na vsako delavnico poslali dva predstavnika, ki se bosta naučila novih veščin in obrti. Po vrnitvi v svojo organizacijo bodo organizirali nadaljnje predstavitve novih veščin (20; skupaj 4 na partnerja) in, kjer bo mogoče, na podlagi novih znanj (obrti, obrti ipd.) začeli nove vključujoče programe v lokalni skupnosti. Da bodo svoje izkušnje in znanje »otipljivi«, bodo partnerji izdali Priročnik o različnih obrteh, obrtih in praksah, ki jih bodo delili v tem partnerstvu – v prizadevanju za spodbujanje vključevanja.

Enako pomembne so tudi interne aktivnosti, kjer bodo partnerji organizirali tri transnacionalna projektna srečanja (TPM), kjer bodo vodje projektov spremljali izvajanje projekta, ocenili pretekle aktivnosti in načrtovali prihodnost – vključno z načrtovanjem spletne kampanje za promocijo in razširjanje rezultatov projekta. , koordinacijo realizacije neformalnih rezultatov, načrtovanih s temi projekti.

Izvedenih bo 40 izobraževalnih mobilnosti (tj. mednarodnih izobraževalnih potovanj), z udeležbo 10-15 udeležencev iz marginaliziranih lokalnih skupin, 3 projektna srečanja, 1 spletna publikacija o vključujočih obrti, 5 delavnic in javnih razstav/avdicij. Te aktivnosti bodo bistveno povečale kadrovske vire partnerskih organizacij, razvile ključne kompetence udeležencev ter promovirale obrt in obrt kot sredstvo vključevanja in neformalnega učenja.

Dolgoročno partnerske organizacije vidijo to partnerstvo kot odskočno desko – prvi od mnogih projektov, ki bodo sledili, ki bo vodil do trajnostne in odprte evropske platforme za vključujoče obrti in socialno podjetništvo. Partnerji so enotni v nameri, da zgradijo to platformo, ki bo pripomogla k ohranjanju, razvoju in promociji rokodelstva za socialno vključenost – najprej v partnerstvu CRAFT: IN, nato pa v drugih lokalnih in mednarodnih projektih in dejavnostih.


DEJAVNOSTI UČENJA, POUČENJA IN USPOSABLJANJA (LTT)
Glavne dejavnosti našega partnerstva so tako imenovane “LTT”, izobraževalne delavnice, kjer lahko partnerji delijo svojo obrt. V okviru našega partnerstva so še druge dejavnosti, vendar so te posebne (in v središču naših ciljev). En partner gosti dogodek in deli svojo obrt/metodo, drugi pa sodeluje in se uči. Seveda je ta proces neformalni izobraževalni proces in obe »stranki« se učita in delita skupaj – tako gostitelji kot partnerji, ki pošiljajo udeležence. Izmenjava je zagotovljena z evalvacijami, ki potekajo ob koncu vsake izmed delavnic, kjer udeleženci izrazijo svoje mnenje o delavnici, torej kaj je bilo »dobro, slabo ali grdo« (kaj so se naučili, kaj bi lahko bilo boljše in kaj se je treba v prihodnosti izogibati).

Tukaj so opisi naših dejavnosti LTT, kot so bile načrtovane na začetku našega partnerstva:


ZEMLJEVID PARTNERSKIH ORGANIZACIJ (kliknite na sliko za interaktivni zemljevid)


KRONOLOGIJA PROJEKTA IN DATOTEKA

  • 12. junij 2021 Dnevi odprtih vrat društev 2021: Predstavitev naših vključujočih projektov Erasmus + CRAFT: IN in Urban Survival Kits
  • 19. do 23. julija 2021 LTT C1 E.P.I.C. delavnica v Zagrebu na Hrvaškem
  • 24. julij 2021. Začetek TPM1 in srečanje vodij projekta COVID-19
  • 1-3 oktober 2021 LTT C2 delavnica “Felt-Future” v Belfastu, Severna Irska (Združeno kraljestvo)
  • 16. oktober Predstavitev projekta na Erasmus + dnevih
  • 21.–25. marec 2022 Delavnica LTTC3 v Lizboni na Portugalskem
  • 26. marec 2022 Začasni sestanek vodje projekta TPM2 v Lizboni na Portugalskem
  • 8. – 15. maj 2022 Delavnica LTTC4 v Oldenburgu v Nemčiji
  • 12.-18. junij 2022 Delavnica LTTC5 v Škofji Loki, Slovenija
  • 18. junij 2022 Zaključno srečanje vodje projekta TPM3 v Škofji Loki, Slovenija

FOTO ALBUMI

Tukaj si lahko ogledate fotografije aktivnosti, ki so bile izvedene v času partnerstva.

Kliknite na spodnje povezave, da odprete album:

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE

SESTANKI PARTNERSKIH ORGANIZACIJ

E-BROŠURE

Da bi se lahko tisti, ki se naših delavnic niso udeležili, naučili osnov izdelave, smo se partnerji odločili za izdajo e-brošur (leki, ki so objavljeni samo v elektronski obliki, v formatu PDF). Vsak izroček opisuje korak za korakom postopek izdelave obrtnih izdelkov, ki so se jih udeleženci naučili izdelovati na delavnicah.

Kliknite na spodnje povezave, da odprete ali prenesete brošuro:

E-VIDEO

Poleg e-brošure so partnerji ustvarili e-videe, ki spremljajo procese ročne izdelave iz delavnic.

Kliknite na spodnje povezave, da odprete imenik e-Video:

Oglejte si vse izobraževalne videoposnetke CRAFT:IN na našem CRAFT:IN YouTube kanalu: https://youtube.com/playlist?list=PL8sjuLTy5Maslm1VDqNQtDUZevk10D2XH 


PROMOCIJSKI MATERIALI