UPSET sudjelovao na Uvodnom sastanku i radionici za unaprjeđenje kvalitete provedbe Erasmus+ projekata „Diseminacija i korištenje rezultata projekata Ključne aktivnosti 2“


Dana 07.10.2015. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je uvodni sastanak korisnika Erasmus+ programa – Ključne aktivnosti 2, na kojem su prisustvovali i predstavnici udruge UPSET koja je koordinator i partnerska organizacija na projektu Educathe+ (strateška partnerstva na području obrazovanja odraslih). Tom prilikom Agencija je korisnicima predstavila svoj program rada, a nakon uvodnog dijela korisnici su upoznati sa projektnim ciklusom i glavnim ugovornim obvezama koje se tiču provedbe Erasmus+ projekata. Također, poseban naglasak stavljen je na financijski aspekt provedbe projekata, a upravo u tom području korisnici su imali i najviše pitanja na koja su tom prilikom mogli dobiti odgovor.

Educathe+ National Agency Intro workshop

Nakon uvodnog sastanka održana je radionica za unaprjeđenje kvalitete provedbe Erasmus+ projekata „Diseminacija i korištenje rezultata projekata ključne aktivnosti 2“. Korisnici su se upoznali sa važnošću diseminacije kao jednog od ključnih elementa za vrednovanje kvalitete provedenih projekata. Tako je upravo diseminacija, odnosno širenje rezultata i povećanje učinka projekata među što većom ciljnom skupinom, jedan od glavnih ciljeva kojem bi trebale težiti sve organizacije koje sudjeluju u programu Erasmus+. Jedino kvalitetna diseminacija može promovirati cjelokupni projekt, njegove ciljeve i rezultate, a upravo na taj način postiže se i najbitniji element projekta – njegova kvaliteta. U svrhu postizanja što kvalitetnije diseminacije korisnicima je objašnjen razvoj strategije diseminacijskog plana kao i izrada komunikacijskog plana. Za kraj, korisnici su informirani i o načinu na koji se mogu dokazati pokazatelji uspješnosti njihovih projekata.